zakatmaal
Zakat

Zakat Maal

Donasi Terkumpul Rp 19.735.503.399
Donatur 6131
fidyah
Zakat

Bayar Hutang Puasa Dengan Fidyah Untuk Fakir Miskin

Donasi Terkumpul Rp 2.023.015.837
Donatur 3563
zakatpenghasilan
Zakat

Zakat Profesi/Penghasilan

Donasi Terkumpul Rp 8.281.156.116
Donatur 13652
zakatperusahaan
Zakat

Zakat Perusahaan Berdayakan Negeri

Donasi Terkumpul Rp 266.821.311
Donatur 94